Välkommen Inköp Kontakta oss  
 

DeCorbit HB ~ När Du vill ha hjälp med bohaget.
Ett företag som gör rent hus där det behövs - när det behövs.
Betalt för sakerna
Har Du behov av att kunna få hjälp med försäljning av bohag? Vi på DeCorbit köper det och röjer bort resten. DeCorbit garanterar att allt arbete blir fackmässigt utfört.
Städnormer
DeCorbit har ett eget framtaget städavtal som bygger på erfarenhet av de krav som ställs på tömda lägenheter och hus.
Detta ger att alla garanteras en väl utförd städning.

ur går det till?
Här kommer ett exempel på hur det ofta ser ut när en kund anlitar oss:

  • Kunden tar kontakt med oss på DeCorbit via telefon eller e-post
    (tel: 0717-814 28, 073-8000 337 eller e-post: office@decorbit.com)
  • Vi kommer överens om en tid då vi kan ses i bostaden som ska tömmas och eventuellt städas
  • Vi besiktar bostaden och gör en värdering av hemmet och vad som behöver göras
  • Vi kommer överens om hur vårat köpe- och säljavtal ska se ut
  • Kunden lämnar över nyckeln till DeCorbit
  • När bostaden är tömd, och om överenskommet städad, lämnas nyckeln åter

Nyckelkontrollen

I de fall då människor står inför en jobbig tid kan DeCorbits tjänster avlasta bördan. Decorbit tar nämligen nyckelkontrollen och tar i och med det på sig ansvaret att allt arbete med röjning, utflyttning och städning av sterbhus blir utförda.


office@decorbit.com || Telefon: 0171-814 28 Mobil: 073-8000 337
Skapat av Webbspektra || Användbart tänkande på Webben